MISIPCC

1400/09/10 13:15

آماده سازی و اجراء طرح طبقه بندی مشاغل (تهیه طرح به روش تفکیک پست از شغل)

آگهی مناقصه: آماده سازی و اجراء طرح طبقه بندی مشاغل (تهیه طرح به روش تفکیک پست از شغل) 

شرکت صنايع پتروشیمی مسجدسلیمان در نظر دارد آماده سازی و اجراء طرح طبقه بندی مشاغل (تهیه طرح به روش تفکیک پست از شغل) خود را به یک پیمانكار صلاحیت دار واگذار نمايد.

لذا از کلیه شرکت های دارای صلاحیت و مجوزهای قانونی در سطح کشور دعوت می شود از روز شنبه مورخ ۱۴۰۰٫۰۹٫۱۳ لغایت روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰٫۰۹٫۱۶ جهت دریافت اسناد مناقصه و تحویل مدارک مورد نیاز به آدرس این شرکت واقع در:

استان خوزستان، مسجدسلیمان، هفت شهیدان، منطقه ویژه انرژِی زیلایی، پتروشیمی مسجدسلیمان واحد منابع انسانی مراجعه و یا با شماره های ۴۳۲۴۵۸۳۷-۰۶۱ _ ۴۳۲۴۵۸۳۵-۰۶۱ (واحد امور اداری) تماس حاصل نمایند.

(+9821)28147000 (+9821)86086812 [email protected]
تهران، خیابان نلسون ماندلا، خیابان شهید وحید دستگردی، نرسیده به خیابان ولیعصر (عج) پلاک 380