عنوان تاریخ انتشار

آگهی مناقصه: مناقصه عمومی یک مرحله‌ای احداث پل و بهسازی و ترمیم جاده عقیلی *جدید*

1401/08/23

آگهی مناقصه: مناقصه عمومی یک مرحله‌ای احداث پارکینگ ماشین آلات سنگین و کانال بتنی 

1401/08/03

آگهی مناقصه: مناقصه عمومی یک مرحله‌ای در سطح استان خوزستان با موضوع انجام معاینات ادواری طب صنعتی 

1401/08/03

آگهی مناقصه:     مناقصه عمومی دو مرحله‌ای تامین خودرو و سرویس‌های ایاب و ذهاب – انتشار دوم   

1401/06/16

آگهی مزایده: مزایده عمومی خودرو (مرحله اول) 

1401/06/16

آگهی مناقصه: مناقصه عمومی خرید تجهیزات ایمنی و آتش‌نشانی – انتشار دوم 

1401/05/29

آگهی مناقصه: مناقصه عمومی دو مرحله‌ای تامین نیروی انسانی 

1401/05/25

آگهی مناقصه: مناقصه عمومی دو مرحله‌ای تهیه، پخت و سرو غذا

1401/05/13

آگهی مناقصه: مناقصه عمومی دو مرحله‌ای تامین خودرو و سرویس‌های ایاب و ذهاب

1401/05/13

آگهی مناقصه: مناقصه عمومی خرید تجهیزات ایمنی و آتش نشانی 

1401/05/10

آگهی مناقصه: مناقصه عمومی خرید سیستم‌های کامپیوتر

1401/04/25

آگهی مناقصه: مناقصه عمومی خرید سیستم‌های کامپیوتر

1401/03/04

آگهی مناقصه: مناقصه عمومی احداث پارکینگ ماشین‌آلات سنگین و کانال بتنی

1401/03/03
آگهی مناقصه: ارائه خدمات پزشکی - مرحله سوم                1401/02/18
آگهی مناقصه: نظافت عمومی سایت شرکت صنایع پتروشیمی مسجدسلیمان - مرحله دوم                   1401/01/20

آگهی مناقصه: ارائه خدمات پزشکی - مرحله دوم 

1401/01/20

آگهی مناقصه: نظافت عمومی سایت شرکت صنایع پتروشیمی مسجدسلیمان

-

آگهی مناقصه: ارائه خدمات پزشکی 

-

آگهی مزایده: فروش اوره 46 درصد گرانول

-

آگهی مزایده: فروش اوره 46 درصد گرانول

-

آگهی مناقصه: خرید 430000 تخته کیسه 50 کیلویی

-

آگهی مزایده: فروش اوره 46 درصد گرانول

-

  

 


6.0.1.0
گروه دورانV6.0.1.0